kobenhavnsadvokatforening logo

Velkommen til Københavns Advokatforening
– en forening for praktiserende advokater i 1. kreds

I 2021 er temaet for Københavns Advokatforening ”Ansvar”, og årets tre medlemsmøder vil indeholde spændende oplæg, diskussioner, vinkler m.v. på dette tema.

Datoer for kommende medlemsmøder er som følger

  • 10. november 2021 – Afslutning på ansvaret efter finanskrisen

Ansøgninger til Ellen Jensens Juridiske Støttefond

Bestyrelsen har modtaget henvendelse om at orientere medlemmerne om muligheden for at søge ovennævnte fond:
”Fondens formål er at yde støtte til personer, som måtte have behov for økonomisk bistand i tilfælde af, at de pågældende for at sikre sin juridiske ret, bliver sat i udgifter. Der tænkes her særligt på udgifter til retsafgift og advokat, hvilke udgifter ikke er udtømmende. Fondens formål skal være almennyttigt, således at de respektive legatportioner så vidt muligt, kan udloddes skattefrit til modtagerne.”

Der er ingen ansøgningsfrist, idet ansøgninger behandles løbende af bestyrelsen.

Der er ikke ansøgningsskema.

Ansøgning vedlagt frankeret svarkuvert bedes fremsendt pr. almindelig post til:
Advokat Lone Brandenborg, Købmagergade 3, 2., 1150 København K.

Med venlig hilsen Bestyrelsen