Velkommen til Københavns Advokatforening
– en forening for praktiserende advokater i 1. kreds

 

I 2019 er temaet for Københavns Advokatforening ”Beviset”, og årets tre medlemsmøder vil indeholde spændende oplæg, diskussioner, vinkler m.v. på dette tema. Datoerne for medlemsmøderne er som følger:

2. maj 2019
20. november 2019

Årets to første medlemsmøder vil blandt andet behandle emnerne ”Retsmedicineren” og ”Live notes-protokollering af vidneforklaringer”. 


Ansøgninger til Ellen Jensens Juridiske Støttefond 

Bestyrelsen har modtaget henvendelse om at orientere medlemmerne om muligheden for at søge ovennævnte fond: 

”Fondens formål er at yde støtte til personer, som måtte have behov for økonomisk bistand i tilfælde af, at de pågældende for at sikre sin juridiske ret, bliver sat i udgifter. Der tænkes her særligt på udgifter til retsafgift og advokat, hvilke udgifter ikke er udtømmende. Fondens formål skal være almennyttigt, således at de respektive legatportioner så vidt muligt, kan udloddes skattefrit til modtagerne.”

Der er ingen ansøgningsfrist, idet ansøgninger behandles løbende af bestyrelsen.

Der er ikke ansøgningsskema.

Ansøgning vedlagt frankeret svarkuvert bedes fremsendt pr. almindelig post til: 

Advokat Lone Brandenborg, Købmagergade 3, 2., 1150 København K.

 

 

 

Kære medlem

 

Du inviteres hermed til medlemsmøde i Københavns Advokatforening:

 

mandag den 14. november 2016, kl. 17.00

 

Mødet afholdes på Toldboden, Nordre Toldbod 24, 1259 København K.

 

Som bekendt er vores tema for 2016 ”Advokaten 2026”, og vi har på årets to øvrige møder hørt om og drøftet fremtidens tendenser, muligheder og udfordringer.

 

På vores sidste møde inviterer vi i samarbejde med Advokatfuldmægtigforeningen i København (AffK) til en paneldiskussion med fokus

 

Den nordiske advokatbranche – det næste årti

 

Branchen er i hastig udvikling, og vi oplever konkurrence på vores kerneydelser fra andre brancher og robotadvokater m.v., ligesom disruption også i advokatbranchen er blevet det nye ”buzzword”. Derfor har vi inviteret strategen Alan Hodgart til at beskrive tendenserne i og udfordringer for den nordiske advokatbranche og give sit bud på, hvad de næste 10 år bringer.

Paneldiskussionen vil belyse hvordan en professionel indkøber af advokatydelser, et  dansk og et internationalt advokatfirma samt et dansk, men internationalt funderet, revisionsfirma forholder sig til disse nye strømninger.

 

Panelet vil udover Alan Hodgart (Hodgart Associates Ltd.), bestå af Gary Senior (bestyrelsesmedlem, Baker & McKenzie), Ulrik Andersen (General Counsel, Vice  President, Carlsberg), Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg (Managing Partner, Bech-Bruun Law Firm) og Henrik Kany (Partner, EY). Lillian Gjerulf Kretz (DR’s TV-Avisen, 21 Søndag m.v.) er moderator.

 

Under debatten byder vi på et glas vin, og efterfølgende står Toldboden klar med buffet i vanlig stil.

 

Tilmelding bedes ske snarest og senest den 11. november 2016 via dette link: http://doodle.com/poll/c5zt3smvvwkbci6d

 

Da der er et begrænset deltagerantal, er tilmelding bindende, og pladser tildeles efter først-til-mølle-princippet. Hvis du bliver forhindret i at deltage, beder vi dig om at melde fra på samme link, så du ikke optager pladsen for andre.

 

Vi ser frem til at se dig igen den 14. november 2016.

 

 

Med venlig hilsen Bestyrelsen