Velkommen til Københavns Advokatforening
– en forening for praktiserende advokater i 1. kreds

 

Kære medlem 

Du inviteres hermed til medlemsmøde i Københavns Advokatforening: 

onsdag den 1. februar 2017, kl. 17.30

Mødet afholdes på Restaurant Julian, Nordre Toldbod 24, København K. 

Vi har for 2017 valgt temaet ”Advokaten og samfundet”, og på årets første medlemsmøde vil vi sætte fokus på forholdet til pressen. Vi tager afsæt i en konkret mediesag: 

I efteråret 2014 fik Jensens Bøfhus ved Højesteret medhold i, at en mindre restaurations- virksomhed ikke kunne drive forretning under navnet ”Jensens Fiskerestaurant”. Sejren udløste, hvad blev kaldt for en ”shitstorm” i medierne, og Jensens Bøfhus oplevede et landsdækkende boykot. 

Advokat Lasse Søndergaard Christensen repræsenterede Jensens Bøfhus under sagen, og han vil som årets første oplægsholder fortælle om de erfaringer, han gjorde sig med  pressen under sagen. 

Er pressen en med- eller modspiller, og hvordan håndterer vi som advokater mediernes interesse for sagerne? Det spørgsmål stiller vi endvidere en af landets medierådgivere. 

Efter oplægget er der som sædvanlig middag fra kl. ca. 18.45. 

Tilmelding bedes ske snarest og senest onsdag den 25. januar 2017 via dette link:

http://doodle.com/poll/6mzm6w57n2zf6aq8.

Vi ser frem til at se dig den 1. februar. 

Med venlig hilsen Bestyrelsen

 


 

 

I 2017 er temaet for Københavns Advokatforening "Advokaten og samfundet", og årets tre medlemsmøder vil med følgende emner indeholde spændende oplæg, diskussioner, vinkler m.v. på dette tema:

Onsdag den 1. februar: ”Pressen”

Onsdag den 17. maj: ”Advokatens rolle som lobbyist”

Tirsdag den 7. november: ”Pro bono arbejde”

Nærmere information om emnerne, location m.v. for de enkelte møder vil løbende komme her på hjemmesiden.

Bestyrelsen

 


 

 

Ansøgninger til Ellen Jensens Juridiske Støttefond 

Bestyrelsen har modtaget henvendelse om at orientere medlemmerne om muligheden for at søge ovennævnte fond: 

”Fondens formål er at yde støtte til personer, som måtte have behov for økonomisk bistand i tilfælde af, at de pågældende for at sikre sin juridiske ret, bliver sat i udgifter. Der tænkes her særligt på udgifter til retsafgift og advokat, hvilke udgifter ikke er udtømmende. Fondens formål skal være almennyttigt, således at de respektive legatportioner så vidt muligt, kan udloddes skattefrit til modtagerne.”

Der er ingen ansøgningsfrist, idet ansøgninger behandles løbende af bestyrelsen.

Der er ikke ansøgningsskema.

Ansøgning vedlagt frankeret svarkuvert bedes fremsendt pr. almindelig post til:

Advokat Lone Brandenborg
Købmagergade 3 

 

 

Kære medlem

 

Du inviteres hermed til medlemsmøde i Københavns Advokatforening:

 

mandag den 14. november 2016, kl. 17.00

 

Mødet afholdes på Toldboden, Nordre Toldbod 24, 1259 København K.

 

Som bekendt er vores tema for 2016 ”Advokaten 2026”, og vi har på årets to øvrige møder hørt om og drøftet fremtidens tendenser, muligheder og udfordringer.

 

På vores sidste møde inviterer vi i samarbejde med Advokatfuldmægtigforeningen i København (AffK) til en paneldiskussion med fokus

 

Den nordiske advokatbranche – det næste årti

 

Branchen er i hastig udvikling, og vi oplever konkurrence på vores kerneydelser fra andre brancher og robotadvokater m.v., ligesom disruption også i advokatbranchen er blevet det nye ”buzzword”. Derfor har vi inviteret strategen Alan Hodgart til at beskrive tendenserne i og udfordringer for den nordiske advokatbranche og give sit bud på, hvad de næste 10 år bringer.

Paneldiskussionen vil belyse hvordan en professionel indkøber af advokatydelser, et  dansk og et internationalt advokatfirma samt et dansk, men internationalt funderet, revisionsfirma forholder sig til disse nye strømninger.

 

Panelet vil udover Alan Hodgart (Hodgart Associates Ltd.), bestå af Gary Senior (bestyrelsesmedlem, Baker & McKenzie), Ulrik Andersen (General Counsel, Vice  President, Carlsberg), Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg (Managing Partner, Bech-Bruun Law Firm) og Henrik Kany (Partner, EY). Lillian Gjerulf Kretz (DR’s TV-Avisen, 21 Søndag m.v.) er moderator.

 

Under debatten byder vi på et glas vin, og efterfølgende står Toldboden klar med buffet i vanlig stil.

 

Tilmelding bedes ske snarest og senest den 11. november 2016 via dette link: http://doodle.com/poll/c5zt3smvvwkbci6d

 

Da der er et begrænset deltagerantal, er tilmelding bindende, og pladser tildeles efter først-til-mølle-princippet. Hvis du bliver forhindret i at deltage, beder vi dig om at melde fra på samme link, så du ikke optager pladsen for andre.

 

Vi ser frem til at se dig igen den 14. november 2016.

 

 

Med venlig hilsen Bestyrelsen