Velkommen til Københavns Advokatforening
– en forening for praktiserende advokater i 1. kreds

  

Kære medlem 

Du inviteres hermed til medlemsmøde i Københavns Advokatforening:

Onsdag den 11. april 2018 kl. 17.30. 

Mødet afholdes på Restaurant Paustian, Kalkbrænderiløbskaj 2, 2100 København Ø. Der er gratis parkering ved restauranten med parkeringstilladelse, som kan afhentes i restauranten ved ankomst.  

Temaet for foreningens medlemsmøder i 2018 er ”Advokatetik og integritet”, og årets andet møde gennem-føres under emnet: 

Hvad har din klient gang i? 

De senere år har der i medierne været fokus på advokatens overordnede forpligtelse til at undersøge klienters forretninger i relation til advokatens rådgivning, og i særdeleshed har fokus været på advokatens rådgivning i gråzoneområderne. Som et eksempel på et område, hvor rådgivere har bevæget sig på den forkerte side af gråzonen kan nævnes den medieomtale, som banker og advokaters rådgivning om brug af skattely medførte. Den enkelte advokat bliver løbende stillet overfor etiske dilemmaer, hvor det ikke altid er givet på forhånd, om rådgivningen er på den rigtige eller forkerte side i gråzonen. 

Vi har inviteret advokat Lars Lindencrone, advokat Frank Bøggild og advokat Søren Lehmann Nielsen til at give deres respektive bud på nogle etiske dilemmaer indenfor områderne hvidvask, markedsføring og skat. Da svarene på dilemmaerne ikke er givne på forhånd - og i visse tilfælde endda individuelt moralsk betonet - vil der i debatten blive lagt op til indspark og betragtninger fra medlemmerne.

Under mødet byder vi på et glas vin, og efterfølgende står Restaurant Paustian klar med middag.

Tilmelding bedes ske snarest og senest den 5. april 2018 via dette link: 

https://doodle.com/poll/gyxxyvtrxv5vnu59

Du bedes venligst tillige melde fra på samme link, hvis du måtte blive forhindret i at deltage. 

Vi ser frem til at se dig den 11. april 2018.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen


I 2018 er temaet for Københavns Advokatforening ”Advokatetik og integritet”, og årets tre medlemsmøder vil med følgende emner indeholde spændende oplæg, diskussioner, vinkler m.v. på dette tema: 

31. januar 2018 har temaet: ”Forsvarsadvokatens etiske dilemmaer”

11. april 2018 har temaet: ”Advokatens undersøgelsespligt af klientens forhold”

6. november 2018: ”Interessekonflikter og brugen af informeret samtykke 


 

Ansøgninger til Ellen Jensens Juridiske Støttefond 

Bestyrelsen har modtaget henvendelse om at orientere medlemmerne om muligheden for at søge ovennævnte fond: 

”Fondens formål er at yde støtte til personer, som måtte have behov for økonomisk bistand i tilfælde af, at de pågældende for at sikre sin juridiske ret, bliver sat i udgifter. Der tænkes her særligt på udgifter til retsafgift og advokat, hvilke udgifter ikke er udtømmende. Fondens formål skal være almennyttigt, således at de respektive legatportioner så vidt muligt, kan udloddes skattefrit til modtagerne.”

Der er ingen ansøgningsfrist, idet ansøgninger behandles løbende af bestyrelsen.

Der er ikke ansøgningsskema.

Ansøgning vedlagt frankeret svarkuvert bedes fremsendt pr. almindelig post til: 

Advokat Lone Brandenborg, Købmagergade 3, 2., 1150 København K.

 

 

 

Kære medlem

 

Du inviteres hermed til medlemsmøde i Københavns Advokatforening:

 

mandag den 14. november 2016, kl. 17.00

 

Mødet afholdes på Toldboden, Nordre Toldbod 24, 1259 København K.

 

Som bekendt er vores tema for 2016 ”Advokaten 2026”, og vi har på årets to øvrige møder hørt om og drøftet fremtidens tendenser, muligheder og udfordringer.

 

På vores sidste møde inviterer vi i samarbejde med Advokatfuldmægtigforeningen i København (AffK) til en paneldiskussion med fokus

 

Den nordiske advokatbranche – det næste årti

 

Branchen er i hastig udvikling, og vi oplever konkurrence på vores kerneydelser fra andre brancher og robotadvokater m.v., ligesom disruption også i advokatbranchen er blevet det nye ”buzzword”. Derfor har vi inviteret strategen Alan Hodgart til at beskrive tendenserne i og udfordringer for den nordiske advokatbranche og give sit bud på, hvad de næste 10 år bringer.

Paneldiskussionen vil belyse hvordan en professionel indkøber af advokatydelser, et  dansk og et internationalt advokatfirma samt et dansk, men internationalt funderet, revisionsfirma forholder sig til disse nye strømninger.

 

Panelet vil udover Alan Hodgart (Hodgart Associates Ltd.), bestå af Gary Senior (bestyrelsesmedlem, Baker & McKenzie), Ulrik Andersen (General Counsel, Vice  President, Carlsberg), Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg (Managing Partner, Bech-Bruun Law Firm) og Henrik Kany (Partner, EY). Lillian Gjerulf Kretz (DR’s TV-Avisen, 21 Søndag m.v.) er moderator.

 

Under debatten byder vi på et glas vin, og efterfølgende står Toldboden klar med buffet i vanlig stil.

 

Tilmelding bedes ske snarest og senest den 11. november 2016 via dette link: http://doodle.com/poll/c5zt3smvvwkbci6d

 

Da der er et begrænset deltagerantal, er tilmelding bindende, og pladser tildeles efter først-til-mølle-princippet. Hvis du bliver forhindret i at deltage, beder vi dig om at melde fra på samme link, så du ikke optager pladsen for andre.

 

Vi ser frem til at se dig igen den 14. november 2016.

 

 

Med venlig hilsen Bestyrelsen