kobenhavnsadvokatforening logo

Som medlem af Københavns Advokatforening har du mulighed for at tegne en gruppelivsforsikring hos Forenede Gruppeliv (FG). Forsikringen er en risikodækning, der kommer til udbetaling ved dødsfald til efterladte og børn under 21 år. Der indgår ikke opsparing i forsikringen.

For at tegne forsikringen skal du være fuldt arbejdsdygtig og kunne give tilfredsstillende helbredsoplysninger.

Du kan være med i ordningen til og med det år, hvor du udtræder af Københavns Advokatforening, deponerer eller fylder 67.

Dækningen og forsikringen ophører ved udgangen af det år, hvor udtrædelsen sker, dog senest ved udgangen af det år, hvor du fylder 67 år, udmelder dig af Københavns Advokatforening, deponerer din advokatbeskikkelse eller fratages retten til at udøve advokatvirksomhed.

Prisen for gruppelivsordningen er for tiden kr. 1.755, og den reguleres årligt. Præmien opkræves af Advokatsamfundet én gang årligt og fakturaen sendes til din firmaadresse.
Her kan du se et uddrag af gruppelivsaftalen og de tilhørende forsikringsbetingelser.

Ønsker du at være med i ordningen, skal du udfylde denne helbredserklæring, som signeres med din NEM-ID, du vil herefter få besked fra Advokatsamfundet, når din forsikring er accepteret hos Forenede Gruppeliv.

Har du spørgsmål til ordningen, er du velkommen til at kontakte Advokatsamfundet på tlf. 33 96 97 98.