kobenhavnsadvokatforening logo

Siden 2012 har Københavns Advokatforeningen afholdt følgende arrangementer: 

15. november 2023 - medlemsmøde  

Mødet afholdes i Glassalen på Nationalmuseet, Prinsens Palæ, Ny Vestergade 10, 1471 København K.  

Københavns Advokatforening sætter i 2023 fokus på borgeres og virksomheders rettigheder under hovedtemaet "Retssikkerhed?". Medlemsmødet den 15. november 2023 bliver det tredje af tre arrangementer, og emnet for arrangementet vil være:

”Berammelsestider”

Formatet for det faglige indslag bliver en paneldebat mellem Christian Lundblad (retspræsident ved Retten på Frederiksberg), advokat Kåre Pihlmann (formand for Landsforeningen for Forsvarsadvokater) og advokat Nikolaj Linneballe (formand for Advokatrådets procesretsudvalg), som vil blive orkestreret af professor Frederik Waage (Syddansk Universitet) som ordstyrer. Under paneldebatten vil vi tage udgangspunkt i en række aktuelle eksempler på sagsbehandlingstiden ved de danske domstole og inddrage Rørdam-udvalgets rapport samt dele af EU-kommissionens årsrapport om retsstats-situationen. Der vil naturligvis også være tid og lejlighed til selv at stille spørgsmål til paneldeltagerne.

Efter det faglige program vil der være kanapéer og lette anretninger.

     
24. oktober 2023  

Bio aften i Gentofte Kino. Vi viser Saint Omer, som har fået denne omtale:

Den nuancerede og kuldegysningsfremkaldende franske film ’Saint Omer’ er instrueret af Alice Diop. I 2016 blev senegalesiske Fabienne Kabou stillet for retten i virkelighedens Frankrig, anklaget for at have taget sin godt et år gamle datters liv. I ‘Saint Omer’ genfortolker Alice Diop retssagen som fiktion gennem blikket på forfatteren og underviseren Rama (Kayije Kagame), der rejser til byen Saint Omer for at overvære retssagen mod Laurence Coly (Guslagie Malanda) i håbet om at indsamle materiale til en ny bog.

Filmen er et stærkt og nuancerer retsalsdrama, der intimt og troværdigt viser retssystemets styrker og mangler.

Traileren er her: https://youtu.be/T_eKyOWil7o

     
20. september 2023 - generalforsamling  

Generalforsamling og fagligt indlæg afholdt i Moltkes Palæ.

     
16. juni 2023 - fredagsbar
 

Københavns Advokatforening og Advokatfuldmægtigforeningen i København afholdt fredagsbar hos

Bruun & Hjejle med DJ, drinks, øl, vin, snacks og tapas.
     

26. april 2023 – medlemsmøde – ”Retssikkerheden bag en lukket proces”.

  Foredrag af Lars Findsen, som blandt andet er tidligere chef for FE og PET. Lars Findsen blev som hjemsendt chef for Forsvarets Efterretningstjeneste anholdt, sigtet og er nu ligesom tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen tiltalt for landsforræderi.

Lars Findsen beretter med udgangspunkt i sin bog “Spionchefen - erindringer fra celle 18” om sine personlige erfaringer og oplevelser med at være midtpunkt i en i Danmark hidtil uhørt lukket proces. Med afsæt heri kommer Lars Findsen også rundt om sit mangeårige arbejdsliv på og omkring Slotsholmen og de ledelses- og værdimæssige spørgsmål, som han er optaget af og som blandt andet FE-sagen rejser.
     
1. februar 2023, medlemsmøde -"Bør der skrues op for retssikkerheden?"   Emnet for dette medlemsmøde er "Bør der skrues op for retssikkerheden?", hvor der sættes fokus på borgere og virksomheders retssikkerhed i en paneldebat. Panelet vil bestå af Eva Smith (Professor emerita, Det Juridiske Fakultet, KU), Ditlev Tamm (Professor emeritus, Det Juridiske Fakultet, KU) og Lasse Lund Madsen (ph.d. og professor, Juridisk Institut, AU) og vil blive orkestreret af DR's retskorrespondent Trine Maria Ilsøe som ordstyrer. Paneldebatten vil tage udgangspunkt i en række aktuelle sager, herunder eksempler på hastelovgivning under COVID-19 pandemien, FE-sagen og sagsbehandlingstiden ved de danske domstole.
     
25. oktober 2022,
Forpremiere på Fædre & Mødre
 

Forpremiere på Fædre & Mødre – mød manuskriptforfatteren.

Københavns Advokatforening viser igen biograffilm. Alle medlemmer er velkomne til at tage en ledsager med. Vi viser denne forpremiere:

Fædre & Mødre

Gentofte Kino

Gentoftegade 39

Gentofte

Dato: 25. oktober 2022

Program:

19.30: Dørene åbner, snacks og drinks

20.00: Forestillingen starter. Præsentation af filmen ved Jakob Weis, som har skrevet manuskriptet.

20.15: Filmen starter

Ca. 22.15: Efter filmen er der mulighed for at stille spørgsmål til Jakob.  

Ca. 22.30: Tak for i aften.

Københavns Advokatforening har reserveret hele salen og vi vil gerne have den fyldt op. Afhængigt af antal tilmeldte, åbnes eventuelt dagen før for at medtage advokater og advokatfuldmægtige fra kontoret uanset om de måtte være medlemmer af foreningen.

Om filmen:

Den danske komedie 'Fædre og mødre' handler om ægteparret Piv og Ulrik, der prøver at blive en del af forældregruppen i deres datters nye skoleklasse. Magtstrukturer, dominerende personligheder og traditionstung institutionskultur betyder dog, at det er en sværere opgave end som så. Piv og Ulrik må med andre ord gå rigtig langt for at blive optaget, herunder blive en del af vinterbadeklubben. Men hvad er man ikke villige til at gøre for sine børn?

'Fædre og mødre' sætter på humoristisk vis fokus på moderne forældre med pinagtige og tåkrummende optrin. Filmen er instrueret af Paprika Steen, som seneste var aktuel som instruktør med publikumssuccesen 'Den tid på året'. På rollelisten er et væld af kendte danske skuespillere, heriblandt Nikolaj Lie Kaas, Lars Brygmann, Amanda Collin, Lise Baastrup og mange flere.

     
5. oktober 2022 - Rundvisning i Østre Landsret   Arrangementet i foråret med rundvisning i Østre Landsrets nye lokaler i Nordhavn blev overbooket på 2 dage og gentages derfor.
     
14. september 2022, Generalforsamling   Efter generalforsamlingen vil advokaterne Anne Birgitte Gammeljord og Jon Lauritzen fortælle om arbejdet med rigsretssagen, hvorefter der er middag. Arrangementet afholdes på Nationalmuseet.
     
12. maj 2022, fredagsbar   ’Fredagsbar’ torsdag d. 12. maj, kl. 16.00 hos Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø. Arrangementet afholdes i samarbejde med Advokatfuldmægtigforeningen København.
     
27. april 2022, medlemsmøde   Legal Tech ekspert og praktiker Nicholas Hawtin, vil med sin indgående viden og erfaring med Legal Tech - ud fra en praktisk vinkel - tale om Legal Tech, herunder om hvad der rør sig, hvad der benyttes og hvilke muligheder Legal Tech giver og hvordan Legal Tech kan optimere vores hverdag - såvel ud fra et fagligt som et forretningsmæssigt perspektiv.
     
6. april 2022   Rundvisning i Østre Landsrets nye lokaler i Nordhavn
     
9. marts 2022, medlemsmøde  

"Legal disruption og AI"

I et nyt forskningsprojekt er begrebet ’legal disruption’ undersøgt nærmere, herunder udfordringerne mellem jura, teknologi og det øvrige samfund. Oplægget vil indeholde, hvad der omfatter begrebet legal disruption, hvorfor det kan være nyttigt, hvor man kan finde det, og hvilke konsekvenser der kan følge. Forskningsgruppen har tidligere udarbejdet en model for legal disruption, der udløses af kunstig intelligens (AI).  

Vi har inviteret Dr Hin-Yan Liu der leder forskningsgruppen på Københavns Universitet om ’Artificial Intelligence and Legal Disruption’ til at tale om forskningen på området. Han vil med udgangspunkt i sin nyeste artikel tale om de muligheder og udfordringer, som den teknologiske udvikling giver, og hvordan vi mest optimalt imødekommer disse.        

Det bemærkes, at oplægget vil være på engelsk, men Hin-Yan Liu er en underviser, der er kendt for sine utraditionelle vinkler og tog sidste år prisen som Årets Underviser på Københavns Universitet.

     
23. februar 2022  

Københavns Advokatforening viser Bullit I salen Carl, Cinemateket, Gothersgade 55, København

Der er snacks og drinks fra kl. 20.00. Filmen starter kl. 20.30.

Alle er velkomne til at tage lesager med.

Om Bullit:

Bullitt is a 1968 American neo-noir action thriller film directed by Peter Yates and produced by Philip D'Antoni. The picture stars Steve McQueen, Robert Vaughn, and Jacqueline Bisset. The screenplay by Alan R. Trustman and Harry Kleiner was based on the 1963 novel Mute Witness, by Robert L. Fish, writing under the pseudonym Robert L. Pike. Lalo Schifrin wrote the original jazz-inspired score.

The film was made by McQueen's Solar Productions company, with his partner Robert Relyea as executive producer. Released by Warner Bros.-Seven Arts on October 17, 1968, the film was a critical and box-office smash, later winning the Academy Award for Best Film Editing (Frank P. Keller) and receiving a nomination for Best Sound. Writers Trustman and Kleiner won a 1969 Edgar Award from the Mystery Writers of America for Best Motion Picture Screenplay. Bullitt is also notable for its car chase scene through the streets of San Francisco, which is regarded as one of the most influential in movie history.

In 2007, Bullitt was selected for preservation in the United States National Film Registry by the Library of Congress, as "culturally, historically, or aesthetically significant"

Tilmelding i dette link: https://doodle.com/poll/e5mstq36ap24dvxs?utm_source=poll&utm_medium=link

Der er 182 pladser som tildeles de først tilmeldte.”

     
10. november 2021  

Medlemsmøde om afslutning på ansvaret efter finanskrisen.
Som afslutning på foreningssåret 2020/2021, hvor temaet for foreningens arrangementer har været ”Ansvar”, afholder Københavns Advokatforening den 10. november 2021 årets sidste medlemsmøde, hvor emnet er ”Afslutning på ansvaret efter finanskrisen”.

Københavns Advokatforening har inviteret advokat Søren Lundsgaard, der med sit indgående kendskab og erfaring med at føre retssager om ledelsesansvar i kølvandet på finanskrisen vil komme med sin udlægning af den nuværende retstilstand baseret på egne observationer og tendenser konstateret fra forskellige sagskomplekser. Afslutningsvis vil Søren i relation til den finansielle sektor reflektere lidt over ledelsesansvaret i fremtiden, herunder om betydningen af Ansvarsudvalgets betænkning om ledelsesansvar.

Traditionen tro vil der efter det det faglige program være middag og hyggeligt samvær.

Powerpoint præsentation

     
27. februar 2020  
 

" Ansvar før, under og efter finanskrisen "

Emnet for medlemsmødet var ”Ansvar før, under og efter finanskrisen”.

Retssagerne vedrørende Roskilde Bank, Capinordic, Amagerbanken m.fl. er blevet fulgt tæt i såvel den juridiske som den ”virkelige” verden, hvor sagerne bl.a. har været katalysator for debatten om skærpelse af ledelsesansvar i særligt finansielle virksomheder.

Retssagerne er i medierne og folkemunde populært omtalt som retsopgøret efter finanskrisen.

Københavns Advokatforeningen havde inviteret advokat N.E. Nielsen til tale generelt om ansvar og skyld i finanskrisen og om Amagerbanksagen set med hans øjne. Der var tale om en øjenvidneberetning, hvor advokat N.E. Nielsen talte om dommen, forliget og forsikring, samt hvordan det var at være part i en retssag, systemet og om at være fanget i orkanens øje

     
13. november 2019   "Spot en løgner"

Emnet for medlemsmødet var ”Spot en løgner”. Arrangementet blev afholdt i samarbejde med Advokatfuldmægtigforeningen København.

Advokater bliver dagligt præsenteret for information af klienter og modparter, ligesom vidne- og partsforklaringer er centrale elementer under bevisførelsen i en retssag. Men hvordan adskiller man sandheden fra en løgn? Og hvordan får man folk til at fortælle sandheden?

Der findes ikke en universel indikator på en løgn, men derimod verbale- og non-verbale "hotspots", som indikerer ubehag for afsenderen. Observation af mange hotspots kan indikere, at afsenderen lyver.

For at få redskaber til at identificere disse "hotspots" kom tidligere advokat og udgiver af bogen "Deception Detection Training Manual" Mikkel Severin og fortalte om sine historier og teknikker til, hvordan man spotter en løgner.
     
17. september 2019   Ordinær generalforsamling den 17. september 2019

Københavns Advokatforening afholdt den 17. september 2019 ordinær generalforsamling på Langelinie Pavillionen.

Der er her vedlagt referat fra generalforsamlingen. 

Efter afholdelse af generalsamlingen var der først et oplæg fra Peter Fogh fra Advokatrådet og Andrew Hjuler Crichton fra Advokatnævnets sekretariat vedrørende tilsynet med advokater og samfundets tillid til advokater ifølge meningsmålinger. Dernæst talte Philip S. Thorsen fra Mazanti-Andersen Korsø Jensen om CCBE, samt de politiske og retssikkerhedsmæssige udfordringer, der er i Europa.
     
2. maj 2019  

Emnet for medlemsmødet var ”Optagelse og gengivelse af vidne- og partsforklaringer”.
Der var herunder fokus på:

  • Hvorfor er der forskel på civile sager og straffesager?
  • Hvorfor er der forskel på retssager og voldgiftssager, hvor forklaringer både optages og gengives "live", og der arbejdes med skriftlige forklaringer?
  • For nogen retter optages forklaringer til brug for dommernes arbejde, men optagelserne udleveres ikke til parterne. Har det betydning for dommene - og for advokaternes arbejde - om forklaringerne optages og udleveres? 

Til at kaste lys over disse og beslægtede spørgsmål inviterede vi et panel bestående af adjungeret professor Henrik Rothe (Copenhagen Business School), advokat og psykolog Karoline Normann (Stagetorn Advokater) og advokat Peter Bang (Plesner).  

     
28. februar 2019  

”De døde sladrer”.
Forklaringer, fotografier og fingeraftryk indgår sammen med dokumentbeviser ofte som centrale elementer under bevisførelsen i en retssag. Spyt, blod og sæd kan gøre det samme, da det betragtes som en slags genetisk fingeraftryk.

Men hvordan går en retsmediciner til værks, hvad leder man efter, og hvordan kæder man et formodet hændelsesforløb sammen med et lig? Og hvordan kan anklageren under en retssag bruge retsmedicinerens sandsynlighedsberegning og likelihood-kvotient for, at et dna-spor stammer fra en bestemt person frem for en tilfældig person? Og når det kommer til stykket, hvilken vægt tillægger en dommer egentlig et retsmedicinsk bevis, og hvordan foregår bevisbedømmelsen?
For at blive klogere på bevisets mange former og dets foranderlighed såvel før som nu og i fremtiden i takt med teknologiens fremskridt har vi inviteret retsmediciner Jørgen Lange Thomsen, tidligere anklager Anne-Birgitte Stürup og retspræsident ved Retten i Lyngby Elisabet Michelsen til at fortælle historier og øjenvidneberetninger fra det virkelige liv.

   

 

27. november 2018  

Efter de advokatetiske regler pkt. 12 må en advokat ikke bistå en klient i situationer, hvor en interessekonflikt er opstået, eller hvor der foreligger nærliggende risiko for, at en sådan konflikt opstår. Men hvis klienten ikke ser noget problem i advokatrepræsentationen, kan advokaten så ved brug af informeret samtykke afværge interessekonflikten?

Anvendelsen af informeret samtykke ved interessekonflikter er ganske udbredt i engelsk ret, hvorimod man i Danmark har været skeptiske over for at tillade muligheden. Efter de gældende regler tillægges et klientsamtykke "som udgangspunkt" ingen betydning ved vurdering af egentlige interessekonflikter". Nogen mener, at klienterne herved begrænses unødigt i deres advokatvalg, og at muligheden for at anvende et informeret samtykke burde bero på, hvilken
type klient, der er involveret, og hvordan samtykket afgives.

Vi inviterede professor, dr. jur. Mads Bryde Andersen til at redegøre for de fordele og ulemper, der kunne være ved mere udbredt at tillade brug af informeret samtykke, samt hvilket vilkår, der i givet fald kunne opstilles for et "retskraftigt" informeret samtykke.

Herefter blev der lagt op til spørgsmål og debat med advokat og formand for Advokatrådet Peter Fogh som moderator.

   

 

3. oktober 2018  

Ordinær generalforsamling
Københavns advokatforening afholdt den 3. oktober 2018 ordinær generalforsamling på Madklubben Østerbro.

Der er her vedlagt referat fra generalforsamlingen.
Hent referat her

Efter afholdelse af generalforsamlingen var der oplæg fra Niels Wang fra Forsvarsakademiet, der talte om de geo-politiske spændinger mellem stormagterne i Arktis.

   

 

Onsdag den 11. april 2018  

De senere år har der i medierne været fokus på advokatens overordnede forpligtelse til at undersøge klienters forretninger i relation til advokatens rådgivning, og i særdeleshed har fokus været på advokatens rådgivning i gråzoneområderne. Som et eksempel på et område, hvor rådgivere har bevæget sig på den forkerte side af gråzonen kan nævnes den medieomtale, som banker og advokaters rådgivning om brug af skattely medførte. Den enkelte advokat bliver løbende stillet overfor etiske dilemmaer, hvor det ikke altid er givet på forhånd, om rådgivningen er på den rigtige eller forkerte side i gråzonen.

Vi havde inviteret advokat Lars Lindencrone, advokat Frank Bøggild og advokat Søren Lehmann Nielsen til at give deres respektive bud på nogle etiske dilemmaer indenfor områderne hvidvask, markedsføring og skat. Da svarene på dilemmaerne ikke var givne på forhånd – og i visse tilfælde endda individuelt moralsk betonet – blev der i debatten lagt op til indspark og betragtninger fra medlemmerne.

   

 

Onsdag den 31. januar 2018  

Ifølge retsplejeloven, som trådte i kraft i 1919, har enhver sigtet ret til at få beskikket en forsvarer, uanset hvad anklagen lyder på. Men hvordan kan man forsvare en formodet serieforbryder, en massemorder eller en terrorist og samtidig sove godt om natten? Forsvarsadvokaten bliver ofte bedt om at hjælpe sin klient med forhold, der kan skubbe advokaten ud i en række etiske dilemmaer. Det sætter advokaten på en moralsk prøve i forhold til spørgsmålet om, hvor langt man som forsvarsadvokat skal gå for at varetage sin klients interesser.

I forbindelse med medlemsmødet havde vi inviteret advokat Geir Lippestad, der bl.a. har forsvaret Anders Behring Breivik, og advokat Jakob Lund Poulsen, der bl.a. har forsvaret Amagermanden, til at fortælle om forsvarergerningen og om etiske dilemmaer, de er stødt på i deres praktiske arbejdsliv.”

   

 

Tirsdag den 13. juni 2017, kl. 17.30  

Hvor det på årets første møde handlede om den ydre påvirkning af advokaters arbejde, handlede det på årets andet møde under temaet advokatens rolle som lobbyist om, hvordan virksomheder, organisationer og myndigheder sætter dagsordner, og hvilken rolle vi som advokater kan have i dette arbejde

John Pedersen, adm. direktør i kommunikationsvirksomheden Operate, har arbejdet med public affairs gennem mere end 25 år som pressesekretær i forskellige regeringer, som kommunikationschef i en statslig styrelse og de sidste 15 år som direktør i Operate, der blandt står bag de familieejede virksomheders indsats for at få lettet skatten på generationsskifte. I sit oplæg tog han afsæt i bl.a. denne case og gav sit bud på, hvordan man som advokat kan lave effektiv lobbyisme.

   

 

Onsdag den 1. februar 2017, kl. 17.30  

Vi har for 2017 valgt temaet ”Advokaten og samfundet”, og på årets første medlemsmøde satte vi fokus på forholdet til pressen med afsæt i en konkret mediesag. I efteråret 2014 fik Jensens Bøfhus ved Højesteret medhold i, at en mindre restaurations- virksomhed ikke kunne drive forretning under navnet ”Jensens Fiskerestaurant”. Sejren udløste, hvad blev kaldt for en ”shitstorm” i medierne, og Jensens Bøfhus oplevede et landsdækkende boykot.


Advokat Lasse Søndergaard Christensen repræsenterede Jensens Bøfhus under sagen, og vi havde inviteret ham til at fortælle om de erfaringer, han gjorde sig med pressen under sagen.

Om pressen er en med- eller modspiller, og hvordan vi som advokater håndterer mediernes interesse for sagerne? De spørgsmål og mange flere stillede vi derefter en af landets medierådgivere, direktør Helle Bro, Bro Kommunikation A/S.

   

 

14. november 2016  

Branchen er i hastig udvikling, og vi oplever konkurrence på vores kerneydelser fra andre brancher og robotadvokater m.v., ligesom disruption også i advokatbranchen er blevet det nye ”buzzword”. Derfor inviterede vi strategen Alan Hodgart til at beskrive tendenserne i og udfordringer for den nordiske advokatbranche og give sit bud på, hvad de næste 10 år bringer.

Hent præsentation her.

Panelet bestod udover Alan Hodgart (Hodgart Associates Ltd.) af Gary Senior (bestyrelsesmedlem, Baker & McKenzie), Ulrik Andersen (General Counsel, Vice President, Carlsberg), Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg (Managing Partner, Bech-Bruun Law Firm) og Henrik Kany (Partner, EY). Lillian Gjerulf Kretz (DR’s TV-Avisen, 21 Søndag m.v.) var moderator.

Mødet blev afholdt på Toldboden, og ligesom det er traditionen for årets tredje og sidste medlemsmøde, blev det afholdt i samarbejde med Advokatfuldmægtigforeningen i København.

   

 

13. september 2016, kl. 17.30  

Ordinær generalforsamling

Københavns Advokatforening afholdt den 13. september 2016 på Toldboden ordinær generalforsamling.

Der er her vedlagt den nu tidligere formand advokat Philip Thorsens beretning om året i Københavns advokatforening (med regnskab) samt referat fra generalforsamlingen.

Slides fra generalforsamlingen hentes her

Hent referat her

Efter afholdelse af generalforsamlingen var talte den franske ambassadør Francois Zimeray på engelsk om konflikten mellem de universelle menneskerettigheder og terrorbekæmpelse. Ambassadøren har været menneskerettighedsambassadør for Frankrig og har både i den forbindelse og fra sine oplevelser i Krudttønden i 2015 en række tankevækkende førstehåndsberetninger. Disse er i øvrigt glimrende formidlet i hans bog ”Jeg har set det samme ansigt overalt”, som blev uddelt på mødet til de deltagende medlemmer.
   

 

5. juni 2016, kl. 09.30  

Som tidligere annonceret inviteres du hermed til at deltage i Københavns Advokatforenings Grundlovsløb, som finder sted søndag den 5. juni kl. 9.30 i Dyrehaven – kom og vær med!
Sidste års Grundlovsløb var en stor succes. Vi håber på at se mange igen i år.
Vi mødes ved indgangen til Dyrehaven ved Trepilevej.
Man kan vælge mellem at løbe 5 km og 10 km.
Hvis man har løbende ledsagere med, bedes antallet angivet i parentes efter navnet. Børn er også velkomne.
Alle løbere får en kildevand og en energibar efter løbet. Der vil også være en kaffevogn med latte, cappuccino, chai the og varm chokolade.
Eventuelle spørgsmål om løbet kan rettes til Peter Trudsø på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller mobil 28 13 64 95.
Vel mødt!

Bestyrelsen i Københavns Advokatforening

   

 

21. maj 2016, kl. 17.30  

Vi havde inviteret Anders Quitzou fra IBM til at fortælle om Watson, som er IBMs nye robot. Anders Quitzou fortalte om, hvordan Watson bl.a. kan bruges til at yde juridisk rådgivning i konkurrence med advokater. Watson er under afprøvning i England, og vi må nok berede os på, at vi snart får konkurrence fra Watson og andre nye ”kollegaer”, som vil yde rådgivning til vores klienter døgnet rundt og på helt nye vilkår.

Hent præsentation her.

   

 

 17. maj 2016, kl. 17.30  

Mødet afholdes i festsalen på Nationalmuseet, Frederiksholms Kanal 12, København.

Vi har som bekendt for 2016 valgt temaet ”Fremtidens advokatvirksomhed – trusler og muligheder”.

Til årets andet møde har vi inviteret Anders Quitzou fra IBM, som er ”Watson ambassadør” i Danmark. Watson er IBMs ny robot, som bl.a. skal bruges til at yde juridisk rådgivning i konkurrence med advokater. Watson er under afprøvning i England, og vi må nok berede os på, at vi snart får konkurrence fra Watson og andre nye ”kollegaer”, som vil yde rådgivning til vores klienter døgnet rundt og på helt nye vilkår. Er vi klar til dette, og hvilke overvejelser giver det anledning til for os som advokater?

Efter oplægget er der som sædvanlig middag fra kl. ca. 18.45.

Hent præsentation 1 her

Hent præsentation 2 her

   

 

1. marts 2016, kl. 17.30  

Vi har for 2016 valgt temaet ”Fremtidens advokatvirksomhed – trusler og muligheder”.

Vi indledte året med et oplæg fra fremtidsforsker Jesper Bo Jensen, lic. scient. pol. (ph.d.), som er direktør i Center for Fremtidsforskning. Jesper Bo Jensen talte bl.a. om følgende emner:

• Advokatbranchens udvikling frem til i dag
• Fra køb til egen juridisk funktion – tendenserne i de store virksomheder
• Strukturudviklingen – større enheder og mange små
• Disruption – hvad venter der af digitale trusler mod den traditionsrige branche
• Internationalisering og globalisering af advokatbranchen
• De unge medarbejdere – en udfordring og en mulighed

Emnet henvendte sig i sagens natur navnlig til de medlemmer, som har den længste fremtid i branchen, men vi håber, at også den ældre del af medlemsskaren fandt oplægget relevant.

Hent præsentation her

   

 

18. november 2015  

Mødet blev afholdt på Restaurant Julian, Nordre Toldbod 24, København K.

Vi har som bekendt for 2015 valgt temaet ”Ledelse i advokatbranchen”.

På årets tredje og sidste møde gennemfører vi i samarbejde med Advokatfuldmægtigforeningen i København (AffK) en paneldiskussion med fokus på

   

 

14 september 2015  

 

Ordinær generalforsamling
Københavns Advokatforening afholdt den 14. september 2015 i Nationalmuseet ordinær generalforsamling.

Der er her vedlagt referat formand advokat Philip Thorsens beretning om året i Københavns advokatforening ( med regnskab) samt referat fra generalforsamlingen.

Referat hentes her

Slides fra generalforsamlingen hentes her

Efter afholdelse af generalforsamlingen var der dels indslag fra Danske Advokater ved formand advokat Lotte Eskesen og Advokatsamfundet ved formand advokat Peter Fogh. Indlægget blev til dels holdt som et fællesindlæg om bla retsforbeholdet m.v.

 

   

 

5. juni 2015 kl. 09.30  

 

Du inviteres hermed til at deletage i Grundlovsløbet som finder sted den 5. juni kl. 9.30 i Dyrehaven - kom og vær med! Sidste års Grundlovsløb var en stor succes. Vi håber på at se mange igen i år.

 

Vi mødes ved Eremitageslottet og man kan vælge mellem at løbe 5 km og 10 km. Se ruten i vedhæftede fil. Ønsker man at løbe 10 km, løbes ruten på 5 km to gange.

 

Hvis man har løbende ledsagere med, bedes antallet angivet i parentes efter navnet. Børn er også velkomne.

 

Alle løbere får en kildevand og en energibar efter løbet. Det vil også være muligt at få en kop kaffe efter løbet.

 

Medlemmer af Københavns Advokatforening, som er hurtige til at tilmelde sig på doodlen, får umiddelbart inden starten udleveret en løbetrøje med foreningens logo. Da der er et begrænset antal trøjer, er det efter ”først til mølle-princippet”. Medlemmer, der fik en trøje ved sidste års Grundlovsløb, får ikke en trøje igen i år.

 

Eventuelle spørgsmål om løbet kan rettes til Peter Trudsø på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller mobil 28 13 64 95.

 

Vel mødt!

Tryk her for at se ruten

   

 

27. april 2015  

Vi havde inviteret Forsvarsakademiets Chef for Institut for Ledelse og Organisation, kommandørkaptajn Alan Damm, til at fortælle om de generelle ledelsesmæssige tendenser, Forsvarsakademiet ser i tiden, Forsvarets ledelsestænkning og Forsvarets nye uddannelses- og karrieresystem, der blev implementeret i forbindelse med fusionen af Hærens, Søværnets og Flyvevåbnets officersskoler pr. den 1. januar 2014. ”Sapientia et Providentia - Viden og Fremsyn” står der på Forsvarsakademiets våbenskjold. Det er også nøgleord for de kompetencer, som advokatfirmaer bygger på.

Der vedlægges her materialet i form af plancher fra kommandørkaptajn Alan Damm

   

 

2. marts 2015  

Vi har i bestyrelsen for 2015 valgt temaet ”ledelse og karriereudvikling”.

Til årets første møde, som blev afholdt på Cafe Klint, Designmuseum Danmark, Bredgade 68, København K som følge af sæsonlukning på vort stamsted Restaurant Julian, havde vi inviteret Freddy Meyer til at tale om emnet

”Optimering af den interne kommunikation i den moderne advokatvirksomhed”

Freddy Meyer er bl.a. erhvervspsykolog, certificeret stress management konsulent og certificeret business coach. Freddy Meyer har lang erfaring med at rådgive advokatbranchen om ledelsesforhold. På mødet satte han fokus på den interne kommunikation i advokatfirmaerne bl.a. med en række underholdende eksempler hentet med inspiration fra den virkelige verden.

Det er vist en underdrivelse at sige at foredraget var underholdende. Alle de rammende eksempler blev leveret med en meget stor portion humør og en seriøs undertone. Og foredraget efterlod ingen i tvivl om at " surstråling" ikke er befordrende for hverken arbejdsmiljø eller privatliv.

   

 

26 november 2014  

Paneldebat –" Honoreringsformers betydning for advokatbranchen"

Paneldeltagere var Ole Ramsby ( Novo Nordisk), Peter Appel ( Gorrissen Federspiel), Rikke Styrup ( Momentum Consulting) og Lisa Goransson ( Allan & Overy, London) samt Poul Mollerup ( Danske Advokater)


På et meget velbesøgt arrangement på Restaurant Julian afholdt Københavns Advokatforening sammen med Advokatfuldmægtigforeningen København blev vi via moderator advokat Philip Thorsen ledt igennem de tendenser, som gør sig gældende på området for afregninger samt de øgede krav som stilles til specifikation af sådanne. Også indblik i outsourcing af retsområder til konkret sagsbehandling i geografiske områder med færre og mindre omkostninger blev berørt. Endelig drøftedes det ved en god debat hvilken indflydelse dette havde på det daglige arbejde i en advokatvirksomhed.

Plancher fra indlæggene kan ses her.

Alternative_fee_arrangments_Copenhagen_26_November_2014.ppt

Honoreringsformers_betydning_for_advokatbr.ppt

Kobenhavns_Advokatforening_honoreringsformer.pdf

OFR_presentation_to_Advokatsamfundet.ppt

     
9 september 2014   Generalforsamling

Foreningens årlige ordinære generalforsamling blev afholdt i Danske Advokaters nye flotte lokaler i det tidligere Valencia.

Formandens beretning kan ses her

Det godkendte regnskab og protokollat fra generalforsamlingen kan ses under fanebladet " Om foreningen – regnskaber, protokollater.

Efter godkendelse af regnskab fik advokat Søren Johansen ordet. Advokat Søren Johansen – tidligere Kromann Reumert nu Altor Equity – havde varetaget formandsposten i Udvalget om Advokatsamfundets struktur og arbejdsopgaver. Udvalget havde nu afgivet rapport og havde i den givet forskellige anbefalinger om det fremtidige samarbejde mellem samfundet og Danske Advokater – herunder nedsættelse af en effektiv arbejds- og beslutningsdygtig arbejdsgruppe bestående af to medlemmer fra Advokatsamfundet og to fra Danske Advokater.

Tak til Søren Johansen for et godt og inspirerende input/indspark.

   

 

5 juni 2014   Grundlovsløbet.

Københavns Advokatforening har introduceret en årlig tilbagevendende begivenhed – GRUNDLOVSLØBET. Løbet blev afholdt den 5 juni i Dyrehaven. Der var to ruter – en på 5 km og en på 10 km – og arrangementet var gratis for foreningens medlemmer. Alle deltagere – 50 i alt - modtog en flot Craft T-shirt med logo fra Københavns Advokatforening.

Alle fik samtidig en god og hyggelig oplevelser i Dyrehaven. Grundlovsløbet er allerede nu blevet en tradition i foreningen.

   

 

29. april 2014 kl 17.30  

” Lessons learned from the credit crunch and prospects for 2014 – indlægsholder advokat Uri Donner, Jenner& Bloch, NY

Se plancher her fra indlægget.

Mødet var overordentlig godt besøgt og alle fik en meget god – og måske lidt skræmmende - fornemmelse af hvad vi kan vente os her i Danmark. Forholdene i USA er utrolig konkurrenceprægede – og ikke altid på kvaliteten men på prisen. Et meget aktuelt indlæg fra Uri Donner”

     
Torsdag den 16. januar 2014  

Torsdag den 16 januar 2014 afholdtes på Restaurant Julian årets første møde i foreningen. Årets tema er ” Internationale tendenser i advokatbranchen” og årets første foredragsholder omkring dette emne var den engelske advokat Michael Hatchwell – Lessons learned from the Credit Crunch and Prospects for 2014”

Michael Hatchwell er partner i London-firmaet Davenport Lyons og har en mangeårig global erfaring indenfor Corporate og M&A. Som formand for et større netværk af advokatfirmaer har han på tæt hold fulgt udviklingen i advokatfirmaernes markeder i Nord- og Sydamerika, Europa, Afrika, Asien og Australien/Oceanien.

Hans præsentationer fra indlægget kan ses her

     
18. november 2013  

Mandag den 18 november afholdtes på Restaurant Julian et fælles debatmøde med deltagelse af medlemmer fra Københavns Advokatforening og AffK – Advokatfuldmægtigforeningen.

Københavns Advokatforening fortsatte årets tema ” arbejdsforholdene i advokatvirksomheder” med et møde om diversitet i advokatbranchen med særligt fokus på kvinders karrieremuligheder.

Mødet gennemførtes som et debatmøde med journalist Martin Krasnik som interviewer og ordstyrer.

Paneldeltagerne var :

• Michael Christiansen bla bestyrelsesformand i DR
• Advokat, partner Marlene Winther Plas, Lett advokater, formand for Danske Advokaters diversitetsudvalg og næstformand i Danske Advokater
• Partner, Head of Women`s Initiative, Lynne Freeman, Reed Smith ( London)
• Professor, PhD, Sabine Nielsen, Department of International Economics and Management, CBS


Efter en interviewrunde med de enkelte paneldeltagere var der åbent for debat , som oprindelig var programsat til ca 30 minutter. Imidlertid måtte det konstateres, at spørgelysten og indlæg fra salen, medførte en overskridelse af den fastsatte tid – men til gengæld medførte dette en rigtig god debat mellem salen og paneldeltagerne.

Tak for stor publikumsdeltagelse om emnet og tak til paneldeltagerne for gode indlæg og Martin Krasnik for styring af debatten.

Aftenen sluttede – som vanligt – med en buffet.

     
20. september 2013  

Seminar med Dublins Advokatforening efterfulgt af reception. Arrangementet fandt sted hos Gorrissen Federspiel, H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København.

I forbindelse med seminaret holdt advokat Peter Appel – GFK – indlæg om Scandinavian Legal Market – slides fra indlægges kan ses her

     
16. september 2013  

Den 16 september afholdt Københavns Advokatforening ordinær generalforsamling på Nationalmuseet med efterfølgende orientering fra Advokatsamfundet og Danske Advokater.
 
Det godkendt regnskab og protokollat fra generalforsamlingen kan ses under fanebladet Om foreningen – regnskaber, protokollater.
 
Bestyrelsens beretning – som blev gennengået af bestyrelsesformand advokat Philip Thorsen – kan ses her

     
15. april kl. 17.30  

Medlemsmøde på Restaurant Julian, Nordre Toldbod 24, København K. Trivselseksperten Henrik Krogh talte om emnet fra "Battlemind til safemind". Derudover indstillede foreningen kandidater til Advokatrådet samt bestyrelsen for 1. kreds.

Hent dokumenter:
Dokument 1
Dokument 2
Dokument 3
Dokument 4
Dokument 5
Dokument 6
Dokument 7
Dokument 8
Dokument 9

     
4. februar 2013
  Ca. 130 medlemmer hørte Chris MacDonald tale om "At bevare livskvalitet og motivation i en presset hverdag".
     
1. november 2012   Direktør Tore Pein Jensen fra Co+Høgh talte om advokatvirksomheders optimering af brug af advokaternes personlige netværk til marketing, herunder ved bedre brug af sociale medier.
     
11. september 2012   Den ordinære generalforsamling afholdtes på Nationalmuseet med efterfølgende orientering fra Advokatsamfundet og Danske Advokater.

Slides fra formandens beretning, næstformandens gennemgang af årsrapporten, og Advokatsamfundet og Danske Advokaters orientering kan hentes her.
     
1. juni 2012   Foreningen fejrede sit 50 års jubilæum ved en fest i Operaen på Holmen med deltagelse af over 170 personer.
     
17. april 2012   Advokat Aku Sorainen, Estland, holdt indlæg om partnerskabs strukturer i advokatvirksomheder og Charlotte Mandrup, konsulent indenfor mindfulness lederskab, talte om ledelse af partnerselskaber.

Aku Sorainens præsentation kan down-loades her.

Charlotte Mandrups præsentation kan downloades her

     
2. februar 2012   Den amerikanske ambassadør og tidligere advokat, Laura S. Fulton, afholdt foredrag om "Advocacy & Diplomacy".