kobenhavnsadvokatforening logo

1. februar 2023, medlemsmøde ("Bør der skrues op for retssikkerheden?")
Emnet for dette medlemsmøde er "Bør der skrues op for retssikkerheden?", hvor der sættes fokus på borgere og virksomheders retssikkerhed i en paneldebat. Panelet vil bestå af Eva Smith (Professor emerita, Det Juridiske Fakultet, KU), Ditlev Tamm (Professor emeritus, Det Juridiske Fakultet, KU) og Lasse Lund Madsen (ph.d. og professor, Juridisk Institut, AU) og vil blive orkestreret af DR's retskorrespondent Trine Maria Ilsøe som ordstyrer. Paneldebatten vil tage udgangspunkt i en række aktuelle sager, herunder eksempler på hastelovgivning under COVID-19 pandemien, FE-sagen og sagsbehandlingstiden ved de danske domstole.